Du vet det er unntakstilstander når vi poster en RIP fra et radioshow. “Save The World Tonight” er et slikt unntak. Vel bekomme!